Pređi na sadržaj

Ovo je arhiva kategorije HTML .

Prilagodljiv (responzivni) web dizajn

Prilagodljiv web dizajn (eng. Responsive Web Design, RWD), je tehnika koja se koristi pri izradi web sajtova kako bi se oni prilagodili bilo kom uređaju i pretraživaču u smislu funkcionalnosti, dostupnosti informacija i vizuelnog dizajna.

Tri principa koje se koriste pri razvoju su:

  1. Mobilni uređaji pre svega (eng. Mobile first approach)
  2. Progresivno unapređenje (eng. Progressive enchancement)
  3. Nenametljiv JavaScript (Unobtrusive JavaScript)

Nastavi sa čitanjem Prilagodljiv (responzivni) web dizajn

Ostavi komentar

Kaskade, nasleđivanje i specificitet

Da li ste se ikada zapitali kako brauzer odlučuje koja CSS definicija će zapravo prevagnuti i doneti odluku kako će predstaviti vaš HTML kod?

Priča je prilično kompleksna. CSS (eng. Cascade Style Sheets), kao što se iz imena naslućuje, kroz kaskade određuje koje će osobine da modifikuje datom elementu. Kaskada je povezana sa tri osnovna koncepta: značaj, nasleđivanje i specificitet.

Nastavi sa čitanjem Kaskade, nasleđivanje i specificitet

Ostavi komentar

Kako obezbediti pristupačnost web sajta?

S obzirom na ogromni potencijal Interneta, pristup informacijama bi trebalo biti omogućen svima, pa tako i osobama sa posebnim potrebama. Nažalost, mnogi web sajtovi danas nisu optimizovani na ispravan način, a primenom specifičnih tehnika ovaj propust može i mora biti korigovan.

Pristupačnost web sajtu u velikoj meri zavisi na tome koliko invaliditet osobe utiče na doživljaj informacije na stranici, kao i načina kako je ta osoba u mogućnosti da upravlja sadržajem na samoj stranici i među ostalim stranicama.

Nastavi sa čitanjem Kako obezbediti pristupačnost web sajta?

Ostavi komentar